APITA API-ET I BRUK

Lær om den frie datastrømmen vi tilbyr alle som vil vise ladestasjonene.

TjenesterSE TJENESTENE

Her kan du finne ladestasjonene på tjenester som bruker NOBIL.

InnholdINNHOLD I NOBIL

Hva slags informasjon er i databasen vår og hvilke krav settes det til å være med.

1.300 ladepunkt for elbil i Oslo neste år

Nå kan du igjen ønske deg ladepunkt i Oslo. Bildet viser lading, med de kombinerte schuko/Type 2-stolpene, i Alnafetgata i Gamle Oslo. (Foto: Ståle Frydenlund)

Oslo kommune satser videre på infrastruktur for ladbare kjøretøy, med intet mindre enn 400 nye ladepunkt i 2015. Du kan hjelpe til med plasseringen av dem.

 

Det er ingen over, ingen ved siden og "ingen under". Oslo kommune er alene og definitivt fortsatt i en egen liga hva gjelder utbygging av ladeinfrastruktur og tilrettelegging for ladbare biler.

Det har byen nå også fått en velfortjent pris for, som beste by for elbil i Europa

Kommunen hadde ved inngangen til dette året omlag 700 kommunalt eide ladepunkter. Det var 200 færre enn i planen som ble lagt for to år siden.

Hovedårsaken til etterslepet er at Oslo i 2013 ble forsinket i anbudsprosessen, slik at få ladepunkt ble etablert det året. Samtidig forsvant 60-70 ladepunkt grunnet omdisponering av areal.

Nå: 6-10 plasser pr. ladested 

Bymiljøetaten i Oslo kommune har derfor som mål  å hente igjen etterslepet fra de to siste år og øke antallet ladepunkt med 400 til ca 1.100:

  • 200 av plassene som er under etablering, blir sentrumsnære parkeringsplasser. Disse skal være fordelt på to gode lokasjoner. Dette er et prosjekt vi vil komme tilbake til etterhvert som mer informasjon foreligger.
  • De øvrige 200 plassene som skal etableres, vil primært bli plassert utenfor Ring 2 og helst i områder med kombinert bruk mellom beboere og næringsvirksomhet. Kommunen ser også på områder som Ellingsrud, Oppsal, og Øvre Majorstua, hvor det i dag er er få ladeplasser.

Kommunen søker nå å finne lokasjoner hvor det er ledig nettkapasitet, hvor de kan etablere 6-10 ladeplasser for å holde enhetskostnaden nede. 

Ønsk deg en ladestasjon

Det var i 2008 at Oslo Kommune fattet det historiske vedtaket om etablering av 400 ladepunkt innen utgangen av 2012 - eller 100 ladepunkt i året. For 2013 ble det bestemt en videreføring med 100 nye plasser, mens man fra 2014 har lagt til grunn en videre økning på 200 nye plasser i året. Det vil altså si at Oslo kommune alene kommer til å ha 1.300 ladepunkt ved utgangen av 2016

Tidligere år har kommunen vært lutter øre til oss elbilister om hvor det bør satses. Har du forslag til nye lokasjoner, kan du bruke kommentarfeltet under til å fremme forslag. Oslo kommune følger med på ønskene, og kanskje blir nettopp ditt inkludert i planene for i år eller 2016.

Her finner du kommunens eksisterende ladelokasjoner (klikk på kartet for å zoome inn):

PS. Elbilforeningen vil, basert på innkomne forslag, lage et kart som viser foreslåtte ladepunkter.