APITA API-ET I BRUK

Lær om den frie datastrømmen vi tilbyr alle som vil vise ladestasjonene.

TjenesterSE TJENESTENE

Her kan du finne ladestasjonene på tjenester som bruker NOBIL.

InnholdINNHOLD I NOBIL

Hva slags informasjon er i databasen vår og hvilke krav settes det til å være med.

Kraftig økning i antall hurtigladepunkt i 2017

Publisert 28.02.2018

En fersk gjennomgang av tall fra den nasjonale ladestasjonsdatabasen NOBIL viser at det i løpet av 2017 var en kraftig økning i antall hurtigladepunkt i Norge.

Det var en kraftig vekst i både Chademo og CCS-punkter, men siden disse punktene vanligvis kommer i par hvor bare ett av punktene kan benyttes samtidig har antall biler som kan lade samtidig økt mye mindre enn tabellen under tilsier. Tesla bygde også ut mange nye superladepunkt, som kun kan brukes av biler fra Tesla. Samlet sett kunne om lag 1200 biler hurtiglade samtidig ved utgangen av 2017, en økning på rundt 400 fra 800 ved årets inngang.

Økningen i antall hurtigladepunkt henger sammen med Enova sine støtteprogrammer til ladestasjoner langs hovedvegnettet i Norge, men vi ser også en svært positiv trend hvor det bygges hurtigladestasjoner uten offentlig støtte i og rundt de større byene. De Enova-støttede korridorene gjør det nå mulig å kjøre elbil fra Mandal i sør til Tromsø i Nord.

Den nordligste delen av landet henger fortsatt litt etter i utviklingen, og Finnmark er det eneste fylket uten noen registrerte hurtigladere.

-Økningen i antall hurtigladere gjør det enklere å kjøre elbil i Norge, men det er viktig at utviklingen på ladeområdet holder tritt med den kraftige økningen i antall elbiler. Fram mot 2025 skal vi lade over 1 million elbiler, og da må vi bygge ut ladenettverket i et mye høyere tempo enn det vi har gjort de siste årene, og ikke minst må vi få på plass et hurtigladenettverk som dekker hele landet, sier politisk rådgiver Morten Edvardsen i Norsk elbilforening.

Når det kommer til normallading var den også en solid økning i antall Type 2-punkter, mens den vanlige husholdningskontakten er på vikende front. Type 2-kontakten er spesielt utviklet for lading av elbil, og er en mer robust og sikrere kontakt enn den vanlige husholdningskontakten.

 

-Både Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Norsk elbilforening anbefaler bruk av Type 2-kontakten, så det er veldig gledelig at utviklingen nå går i denne retningen, fortsetter Edvardsen.

Antall registrerte ladepunkt i NOBIL:

Type kontakt 31.12.2016 31.12.2017
Chademo 517 832
CCS 478 786
Tesle Superladepunkt 228 322
Type 2 (3,6-43kW) 2470 3371
Schuko (husholdningskontakt) 4828 4726