APITA API-ET I BRUK

Lær om den frie datastrømmen vi tilbyr alle som vil vise ladestasjonene.

TjenesterSE TJENESTENE

Her kan du finne ladestasjonene på tjenester som bruker NOBIL.

InnholdINNHOLD I NOBIL

Hva slags informasjon er i databasen vår og hvilke krav settes det til å være med.

Nye hurtiglademidler fra Transnova

TransnovaTransnova med ny utlysning for støtte til hurtiglading og semihurtiglading av elbiler. Søknader behandles fortløpende, så det er bare å snu seg rundt.

 

 

 

Det er ikke prinsippet førstemann-til-mølla som gjelder. Transnova har identifisert noen områder som de vil prioritere i denne runden hvor de har 3 millioner kroner til rådighet.

  • Etableringer som gir en tilfredsstillende dekning av ladestasjoner på strekningene E18 Drammen – Arendal og E39 Kristiansand - Stavanger.
  • Etableringer som kompletterer eller utvider andre korridorer eller regionale infrastruktursatsinger.
  • Etablering av ladestasjoner hvor nye ladeløsninger implementeres og / eller forberedes, alternativt gjøres tilgjengelig på allerede etablerte lokasjoner.
  • Tiltak som bidrar til større driftssikkerhet og forutsigbarhet i etablerte korridorer.
  • Aktører som ønsker å prøve ut bruken av semihurtiglading på steder hvor dette kan være et reelt alternativ.

Vi kan trygt si at de som savner hurtigladestasjoner i og rundt Vestfold (og det har ikke vært få), nå kan se strøm i den andre enden av tunnelen. Dessuten er det spennende å se at muligheten for semihurtiglading skal utforskes. Installasjoner som sannsynligvis krever vesentlig lavere investeringer. Farten på semihurtiglading er omtrent det samme som hurtiglading på vinteren med kalde batterier. Det vi si en ladeeffekt på i overkant av 20 kW. Da har du vips fulle batterier i løpet av en time. Ikke så verst det hvis du er på et kjøpesenter, kino eller i et møte. Som for det meste annet, beliggenheten vil være nøkkelen til om dette blir en attraktiv løsning.

TransnovaEgentlig skulle ikke de siste midlene settes i spill før på slutten av året. Men Transnova opplever at det er et sterkt voksende antall elbiler og økende behov for tilgang til hurtiglading. Transnova har derfor besluttet å ha en løpende søknads- og behandlingsprosess for støtte til etablering av en pilotinfrastruktur for hurtigladere som forhåpentligvis kan komme fullstendig på plass i løpet av 2012.

For alle detaljer du skulle lure på, sjekk programutlysningen.

Lykke til!

Kilde: Norsk Elbilforening - elbil.no