Tips oss om nye ladepunkter for elbiler

NOBIL - snart over 2.500 ladepunkt i Norge

I løpet av to uker blir den nye nasjonale ladestasjonsdatabasen åpnet med over 2.500 ladepunkt for elbiler. Transnova har sammen med Norstart – Norsk Elbilforening utviklet en database med all nødvendig informasjon om ladepunktene. Prosjektet kalles NOBIL. Dataene blir tilgjengelige på bilnavigatorer, internett og mobiltelefoner og skal gjøre det lettere for elbilisten å fylle fornybar strøm i Norge.

 

Ladekart 2700- Det er svært gledelig å se alle de ladestasjonene som popper opp over hele landet. Det vil være godt over 2.500 ladepunkt når 2010 er over, slik ladepunktkartet vårt viser, uttrykker en fornøyd prosjektleder Hans Håvard Kvisle fra Norstart - Norsk Elbilforening.
- Vi finner det fornuftig at Transnova har satset på å lage et godt dataverktøy for å finne fram til ladepunktene, fortsetter Kvisle. Nå vil elbilistene lett kunne søke opp sitt nærmeste ladepunkt, og dessuten få praktisk informasjon om f.eks. p-avgift, tidsbegrensning, ladefart og tilgjengelighet. Selvsagt levert med kartfunksjoner og GPS-koordinater.
- En fullstendig database som NOBIL er et nødvendig bidrag for videre planmessig utbygging av infrastrukturen. For vi er bare i startfasen. Uten mange flere ladestasjoner får vi ikke byer uten støy og eksos, fastslår Kvisle.
- I framtida ønsker vi å gjøre NOBIL enda mer avansert. Databasen er forberedt på løsninger hvor elbilisten kan se om ladepunktet er ledig og om ønskelig reservere det. Vi trenger bare intelligens i ladestolpene. Det kommer sikkert, sier prosjektleder for NOBIL, Hans Håvard Kvisle, Norstart - Norsk Elbilforening