Tips oss om nye ladepunkter for elbiler

NOBIL gir deg ladestasjonene til byer uten støy og eksos

For å få det, trenger vi forurensningsfrie elektriske kjøretøy drevet av fornybar energi. Fordi vi ønsker forandringer, står vi foran et teknologiskifte.

 

  • CO2-utslippene må reduseres for å begrense klimaendringene.
  • Unngå at stadig økende trafikk gir helseskadelig luft- og støyforurensning i byene.
  • Gradvis innfasing av elektriske kjøretøy for å få bedre energieffektivitet og enklere innfasing av fornybar energi.

Massive utfordringer må løses. Et av de viktigste tiltakene er å sikre en god ladeinfrastruktur for den energieffektive og utslippsfrie elbilen. Det kan kompensere for den fortsatt kortere kjørelengden, og bidra til at langt flere av oss får anledning til å kjøre rent og elektrisk.

Ladestasjoner bygges ut

I Norge har vi to store utbyggingsprogram for ladestasjoner:

  • I 2009-2010 har Transnova finansiert nærmere 2.000 ladepunkt over hele landet.
  • Over noen år bygger Oslo kommune ut 400 ladepunkt for å befeste stillingen som verdens elbilhovedstad.

I tillegg har vi en del mindre utbyggere slik at Norge vil ha ca 2.700 ladepunkt når 2010 avsluttes.

NOBIL hjelper deg å finne ladestasjonene

Prosjektet NOBIL er etablert for å følge opp utbyggingen. Nøkkeldata blir tilgjengelig for allmenheten og planleggere. Dataene er frie og kan benyttes av hvem som helst for å skape nyttige hjelpemidler for eiere av ladbare kjøretøy. Kartfunksjoner er integrert og dataene leveres i sanntid.
Ved åpningen av NOBIL vil visningslag være klare for:

  • Internett, f.eks. ladestasjoner.no
  • De fleste typer mobiltelefoner med kartfunksjoner
  • Bilnavigatorer

Databasen blir fortløpende utvidet når nye ladestasjoner bygges.

NOBIL er en del av en ren evolusjon

Elektrifisering av vegtransport er signalet om at vi skal ut av oljealderen og inn i en tidsalder hvor fornybare energikilder gjør bilene våre om til «evighetsmaskiner», som beveger seg av at vinden blåser, vannet renner, sola skinner og bølgene slår mot kysten. Våre byer skal bli levende steder uten støy og eksos. Allerede har Norstart sikret at det i de nærmeste åra er reservert strøm fra fornybare energikilder til alle landets framtidige elbiler. Dermed framstår den norske elektrifiseringen av vegtransporten som en ren verdikjede fra kilde-til-hjul.
Visjonene kan skapes av politikerne. Handlingene må vi alle involvere oss i. Et teknologiskifte krever bred innsats på alle fronter. NOBIL skal bidra til at du også er med. For løpende oppdateringer om hvordan du kan få ut ladestasjonsinformasjon fra NOBIL, anbefaler vi deg foreløpig om å følge med på her og på elbil.no og ladestasjoner.no.
Brosjyre i PDF-format (550 kB) kan lastes ned her.

NOBIL er utviklet i et samarbeid mellom

Transnova, Norsk Elbilforening og Ladestasjoner.no.