Vi har lagd en automagisk, enkel oversikt som viser statusen for antall ulike typer ladestasjoner og ladepunkt i NOBIL. Enkel forklaring følger.

Ladestasjoner totalt

En ladestasjon er et sted / lokasjon hvor det er ett eller flere ladepunkt. 

Ladepunkt totalt

Et ladepunkt er en reservert parkeringsplass med lademulighet for ladbare kjøretøy. På ett ladepunkt kan det være mer enn én kontakt, men bare plass til ett kjøretøy av gangen. 

Ladepunkt offentlige

Dette er antall ladepunkt som er på ladestasjoner som er tilgjengelige for alle eller besøkende. For sistnevnte forutsettes at du har et ærend på stedet (f.eks. kjøpesenter, kontorbygg, skoler og andre off.institusjoner). 

Ladestasjoner semi/hurtig

Dette er antall lokasjoner hvor det er ladeuttak med kapasitet på minst 22 kW.

CHAdeMO hurtigladere

Ladepunkt med den tekniske løsningen CHAdeMO med tilhørende plugg / kontakt som passer f.eks. til Nissan LEAF, Mitsubishi i-MiEV, Citroën C-ZERO og Peugeot iOn. Minimum tilgjengelig ladeeffekt er 43 kW.

CHAdeMO semihurtigladere

Ladepunkt med den tekniske løsningen CHAdeMO med tilhørende plugg / kontakt som passer f.eks. til Nissan LEAF, Mitsubishi i-MiEV og Outlander PHEV, Citroën C-ZERO og Berlingo, Peugeot iOn og Partner. Minimum tilgjengelig ladeeffekt er 22 kW.

Combo hurtigladere

Ladepunkt med den tekniske løsningen Combo / CCS med tilhørende plugg / kontakt som passer f.eks. til BMW i3 og VW e-up! og e-Golf. Minimum tilgjengelig ladeeffekt er 43 kW.

Combo semihurtigladere

Ladepunkt med den tekniske løsningen Combo / CCS med tilhørende plugg / kontakt som passer f.eks. til BMW i3 og VW e-up! og e-Golf. Minimum tilgjengelig ladeeffekt er 22 kW.

AC Type 2 hurtigladere

Ladepunkt med Type 2 kontakt (den nye elbilkontakten) og vekselstrømsuttak, kan f.eks. brukes av Renault Zoe, Volvo C30 electric (begrenset til 22 kW) og Tesla Model S (begrenset til 20 kW). Minimum tilgjengelig ladeeffekt er 43 kW. Begrensningene settes av kapasiteten til laderen i de ulike biltypene.

AC Type 2 semihurtigladere

Ladepunkt med Type 2 kontakt (den nye elbilkontakten) og vekselstrømsuttak, kan f.eks. brukes av Renault Zoe, Volvo C30 electric og Tesla Model S (begrenset til 20 kW). Minimum tilgjengelig ladeeffekt er 22 kW. Begrensningene settes av kapasiteten til laderen i de ulike biltypene.

Tesla superladepunkt

Dette er Teslas dedikerte ladepunkt for sine biler. Tilgjengelig ladeeffekt opp mot 250 kW.

Ladepunkt sanntidsstatus

En del ladepunkt kommuniserer status til NOBIL, det vil si om de er i drift eller har feil, ledig eller opptatt. Foreløpig ikke så mange, mest hurtigladestasjoner, se f.eks. statusvisning ved siden av hurtigladekartet eller ulike markørfarger i kartet på ladestasjoner.no. Antallet ladepunkter som deler sanntidsdata vil trolig øke etter hvert som NOBIL kan motta data automatisk fra ladeoperatørene.