NOBIL ble etablert juni 2010 for innsamling og formidling av informasjon om ladestasjoner for ladbare kjøretøy. Hensikten er å samle all informasjon et sted for å gi økt kjennskap og tilgjengelighet til ladeinfrastrukturen for ladbare biler. På sikt har databasen fått støtte for hydrogen- og biogasskjøretøy også.

 

Data samles inn fra elbilister, ladestasjonseiere, operatører og andre bidragsytere. Innsamling og kvalitetssikring av data er prioritert slik at NOBIL formidler korrekt og pålitelig informasjon til elbilister som trenger strøm.

NOBIL er et ikke-proprietært dataverktøy med detaljert innhold om ladestasjonene. NOBIL dekker den norske ladeinfrastrukturen svært godt og omfatter over 3500 ladestasjoner med snart 24.000 ladepunkt (pr 30 januar 2023). Husk at du alltid kan følge med på statistikken av ladestasjoner i Norge på vår statistikkside.

NOBILs rolle er å samle inn informasjon og formidle den effektivt videre. NOBIL er ikke instrumentell for operasjoner (reservasjon og betaling), bare for innsamling og rapportering av data.

NOBIL-databasen får i dag OCPI-data fra en rekke operatører i Skandinavia: deriblant: Circle K, Eviny, E.ON, Kople, Liikennevirta, Mer, Monta, Recharge, Vattenfall. For komplett liste ta kontakt på post (at) nobil.no 

Det er et skille mellom selve databasen og tjenester som bygges på toppen av den. Elbilistene og det offentlige tar ansvaret for at ladestasjonsdata samles inn, verifiseres og gjøres tilgjengelig for alle. Så blir det opp til markedet å utvikle tjenester som benytter data fra NOBIL. Dette være tjenester og visningslag som elbilistene vil bruke i hverdagen, enten de er på nett, mobilapp eller i elbilenes navigasjon. Her kan du se noen av tjenestene som bruker NOBILs data.

Data fra NOBIL er fritt tilgjengelig gjennom et API (programmeringsgrensesnitt). Det er bare å registrere seg som API-bruker og godta betingelsene for gratis bruk (Creative Commons), så blir API-nøkkel tilsendt.

Du kan lese mer om innholdet i NOBIL, hvordan du tar API-et i bruk og hvilke tjenester som er tilgjengelig.

NOBIL ble initiert av Norsk elbilforening, men ble senere overført til Enova for å sikre offentlig eierskap. I dag eies og utvikles NOBIL av Enova, mens Elbilforeningen drifter det på oppdrag fra Enova.