Tips oss om nye ladepunkter for elbiler

Informasjon om NOBIL

NOBIL ble etablert juhammersborgni 2010 for innsamling og formidling av informasjon om ladestasjoner for ladbare kjøretøy. Hensikten er å samle all informasjon et sted for å gi økt kjennskap og tilgjengelighet til ladeinfrastrukturen for ladbare biler.

NOBIL er initiert, utviklet og forvaltes av Norsk Elbilforening. Data samles inn fra elbilister, ladestasjonseiere, operatører og andre bidragsytere. Innsamling og kvalitetssikring av data er prioritert slik at NOBIL formidler korrekt og pålitelig informasjon til elbilister som trenger strøm.

Et strategisk valg var å sikre et offentlig eierskap til databasen slik at innholdet blir tilgjengelig for alle. Derfor er NOBIL finansiert og eid av Enova. 

NOBIL er et ikke-proprietært dataverktøy med detaljert innhold om ladestasjonene, tar imot og formidler sanntidsdata og har kartvisning integrert. NOBIL dekker den norske ladeinfrastrukturen svært godt og omfatter snart 2.200 ladestasjoner med over 10.000 ladepunkt. 

NOBILs rolle er å samle inn informasjon og formidle den effektivt videre. NOBIL er ikke instrumentell for operasjoner (reservasjon og betaling), bare for innsamling og rapportering av data.  

Det er et skille mellom selve databasen og tjenester som bygges på toppen av den. Elbilistene og det offentlige tar ansvaret for at ladestasjonsdata samles inn, verifiseres og gjøres tilgjengelig for alle. Så blir det opp til markedet å utvikle tjenester som benytter data fra NOBIL. Tjenester og visningslag som elbilistene vil bruke i hverdagen, enten de er på nett, mobilapp eller i elbilenes navigasjon. 

Data fra NOBIL er fritt tilgjengelig gjennom et API (programmeringsgrensesnitt). Det er bare å registrere seg som API-bruker og godta betingelsene for gratis bruk (Creative Commons), så blir API-nøkkel tilsendt. 

Du kan lese mer om innholdet i NOBIL, hvordan du tar API-et i bruk og hvilke tjenester som er tilgjengelig.

NOBIL er utviklet i et samarbeid mellom Enova og Norsk elbilforening.