ladepistolNOBIL er utviklet for og av elbilistene, med deres behov som sentrale i prosessen. Brukerstyrt eller brukerperspektiv som det heter. Fra 2013 er den oppdaterte versjon 3.0 tilgjengelig for alle. Hvilken informasjon finner vi i NOBIL - og hvordan fungerer dette?

 

 

Grunnleggende

NOBIL er kun en database. Vi skiller mellom innsamling av informasjon og lagring i en database, og tjenester som utvikles ved hjelp av denne dataen. For det førstnevnte har det offentlige tatt ansvar gjennom NOBIL, mens markedet - om det er kommersielle eller idealistiske krefter - må sørge for at tjenester og visningslag kommer på plass. 

Et ladepunkt er kontakt eller et støpsel som man kan koble til en ladbar bil. Ett ladepunkt er ikke det samme som en lademulighet. Antallet lademuligheter bestemmes av hvor mange biler en lader kan levere elektrisitet til samtidig, og antallet fysiske parkeringsplasser. Informasjon om parkeringsplasser og selve lademodulen lagres ikke i NOBIL, og må derfor anslås ut fra dataene som er tilgjengelig på stasjons- og kontaktnivå. Siden de fleste ladere kun kan lade enten CCS eller Chademo av gangen teller vi antall hurtigladere kun som antall CCS-ladere og Tesla-ladere fra og med 50 kW og oppover. 

En ladestasjon er et sted / lokasjon hvor det er ett eller flere ladepunkt, med én eier/operatør.

Vi prioriterer å få med ladestasjoner med offentlig tilgang (for alle) og for besøkende (betyr at du har et ærend på stedet). Dette er de mest anvendelige ladestasjonene. Men i NOBIL kan du også finne andre, mer begrensede tilgangsformer som arbeidstakere, beboere eller etter avtale. Vi har med disse for å se hva offentlig støtte er benyttet til, samt at det kan være praktisk for dem som er på jobb- eller boligjakt. Tilgangskategorien er spesifisert i NOBIL-dataene.

Utvikling 

Første versjon av NOBIL ble utviklet våren 2010. Siden er det gjennomført mindre og større oppdateringer. Første skritt var å gjøre NOBIL i stand til å håndtere flere land, inkludert språk, postkoder og kommuneregister. Deretter å ta imot sanntidsdata ("real time data") for å formidle status på en kommunikativ ladestasjon, f.eks. om den er i drift, ledig eller opptatt. Samtidig meldte det seg også et behov for å ha ny og mer detaljert informasjon registrert både på ladestasjons- og punktnivå. Dette har resultert i versjon 3.0 av NOBIL.

Statiske data

Først og fremst registreres det informasjon som er nyttig for elbilistene, men det er også tatt med data for de som ønsker å burke NOBILs database til forskningsformål og lignende.

NOBIL registreringsmodul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over ser man hovedbildet i registreringsmodulen. 

Grovt summert er vi opptatt av å vite:

  • Hvor ladestasjonen er (navn, adresse, postnr, kommune, fylke, geoposisjon)
  • Plassering lagres på et kart, det kan legges til tekst for nærmere beskrivelse av sted og bilde vises
  • Hvem som kan bruke ladestasjonen, p-avgift, tidsbegrensning parkering, åpningstid
  • Antall ladepunkt
  • Hva slags ladepunkt - typer kjøretøy, kontakter, ladefart, tilgangsmetode, betaling for strøm
  • Hvilken operatør det er (hvor kan man betale)

 

Bildet under viser all data som lagres i NOBIL, enten ved manuell registrering eller ulik automatisk generering

datainnhold

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIM / Sanntidsdata

NIM (NOBIL Intelligent Module) er en funksjonalitet som sørger for interaksjon mellom databasen og ladestasjonene. Enten direkte fra kommunikative ladestasjoner eller via et back-end / kontrollsystem. NIM er en portvakt som oppdaterer NOBIL med signifikante hendelser.

I filformatet XML har vi lagd en forenkla protokoll basert på OCPP (Open Charging Point Protocol) for å få tilsendt den informasjonen vi mener kan være av nytte. Enten for elbilisten for å vite status på et ladepunkt, eller for å samle info i en database som seinere kan brukes for forskning rundt bruksmønsteret for ladestasjoner. 

Per februar 2023 er dessverre all sanntid ute av drift. Vi håper dette kommer på frem i løpet av våren 2023.

Hvordan er samspillet?

 

Nedenfor er en modell som viser hvordan NOBIL kan motta data:

  • Manuell registrering i brukergrensesnittet
  • Statiske data fra andre databaser (f.eks. operatører av ladeinfrastruktur)
  • Sanntidsdata fra ladepunkt
  • Sanntidsdata fra andre databaser

For å forenkle arbeidet jobber vi for automatiserte løsninger med operatører og andre som drifter egne databaser.

Informasjonen leveres ut gjennom et API med kontinuerlig oppdatert data slik at innholdet i NOBIL kan vises i ulike tjenester. 

Gjennom NIM kan NOBIL åpne en kanal mellom elbilistene og ladestasjonseieren. Men NOBIL er ikke instrumentell for forretningsmessige transaksjoner som reservasjon og betaling, bare for innsamling og rapportering av data.

flytmodellGeografi og land

NOBIL benyttes også i Sverige, og NOBIL er dessuten forberedt for å håndtere de andre nordiske landene.

Tjenestene

De som idag benytter NOBIL, finner du her. Dette er ei liste som bare vokser. 

Det er tildels ganske ulikt hva de forskjellige tjenestene viser. Alle har mulighet til å velge ut de dataene de mener er sentral for visningslaget de selv lager. Enten disse er spesialiserte for elbilister eller hvor ladestasjonsdata inngår i mer generelle vei- og visningstjenester. Siden det angis så mange egenskaper knyttet til ladestasjonene, er det også gode muligheter for å filtrere ut de ladepunktene som er nyttige for de enkelte brukerne. F.eks. avhengig av hvilke kontakter de kan lade elbilen på.